Про Спілку (СФНУ)

Інформація про Спілку

ЦІЛІ ТА ЗАДАЧІ СПІЛКИ ФАХІВЦІВ З НЕРУХОМОГО МАЙНА УКРАЇНИ

Основні цілі Спілки фахівців з нерухомого майна України:
— всебічне сприяння розвитку ринку нерухомості;

— підвищення професійного рівня учасників ринку нерухомості України.

Для досягнення зазначених цілей Спілка фахівців з нерухомого майна України виконує наступні  програми та задачі:

— створення та активна робота регіональних осередків по всій території України;

— робота Web-сайту Спілки фахівців з нерухомого майна України;

— проведення аналітичних досліджень ринку нерухомості;

— сприяння розвитку інформаційних технологій в галузі нерухомості;

— сприяння розвитку діючого законодавства;

— розвиток співпраці та розробка спільних програм з непрямими операторами ринку нерухомості (фінансові заклади, страхові компанії, компанії — забудовники, компанії, які займаються оціночною діяльністю) для підвищення рівня та якості пропонуємої послуги;

— організація взаємодії з засобами масової інформації у всіх регіонах України;

— розвиток співпраці з професійними громадськими організаціями України та інших держав;

— проведення заходів (семінарів, круглих столів, конференцій, конкурсів, рейтингу), направлених на підвищення кваліфікації членів Спілки в галузі законодавства, інформаційних технологій, менеджменту та інше;

— реалізація програм щодо професійного навчання та сертифікації учасників ринку нерухомості України;

— видання спеціалізованої літератури для підвищення професіонального рівня операторів ринку нерухомості України.

Історія створення Спілки

Необхідність врегулювання принципів і стандартів професійних і ділових відносин на ринку нерухомості, підвищення, шляхом освіти і сертифікації, кваліфікації учасників ринку, сприяння обізнаності і підвищення лояльності у споживачів їх послуг, зумовив ініціативу Ради Спілки фахівців з нерухомого майна м.Києва(заснована в 1994р) — громадської організації, добре відомої і такої, що має авторитет на ринку нерухомості України, в створенні нової Всеукраїнської громадської організації «Спілка фахівців з нерухомого майна України».

26 липня 2007р. у Києві відбувся Засновницький З’їзд Всеукраїнської громадської організації «Спілка фахівців з нерухомого майна України». Участь у З’їзді взяли представники 19 міст з 19 регіонів України. Широке представництво забезпечене демократичним Статутом організації і її націленістю на рішення поставлених цілей:

сприяння розвитку ринку нерухомості;

підвищення професійного рівня учасників ринку нерухомості.

Для досягнення поставленої мети були визначені наступні програми і завдання:

Упровадити єдину систему стандартизації ріелторської діяльності шляхом професійного навчання і сертифікації фахівців ринку нерухомості;

До кінця 2008 року навчити і сертифікувати не менш 50% фахівців з нерухомості, членів Спілки фахівців з нерухомого майна України;

Проводити заходи (семінари, круглі столи, конференції, конкурси, рейтинги) направлені на підвищення кваліфікації членів Союзу, зокрема:

Национальный конкурс «Професійне визнання»

Национальный рейтинг «Найкращі ріелторські компанії»

Привернути в ряди професійної організації прямих операторів ринку нерухомості;

Розробити і упровадити єдину Базу даних об’єктів (МЛС) по всій території України;

Розробити веб-портал Спілки фахівців з нерухомого майна України як інтерактивний майданчик для роботи і спілкування фахівців з нерухомості;

Розробити програми і стандарти підготовки кваліфікованих фахівців ринку нерухомості;

Розробити і упровадити програми співпраці з непрямі операторами ринку нерухомості України (фінансовими структурами, страховими компаніями, компаніями, які займаються оцінною діяльністю і ін.) для підвищення рівня і якості послуги, яка пропонується клієнтові;

Брати участь в розробці проектів законодавчих ініціатив в області нерухомості;

Розвивати співпрацю з професійними громадськими організаціями України і інших держав.

Учасники З’їзду загальним голосуванням затвердили Статут, Структуру і Емблему Спілки фахівців з нерухомого майна України.

23 серпня 2007р. Всеукраїнська громадська організація «Спілка фахівців з нерухомого майна України» була зареєстрована Міністерством юстиції України.

З перших днів свого існування і по сьогоднішній день, Спілка фахівців з нерухомого майна України проводить активну роботу по досягненню поставленої мети. За цей недовгий термін почали активну роботу регіональні представництва Спілки. було проведено ряд Круглих столів в Києві і регіональних центрах України, серед яких міста: Рівно, Житомир, Вінниця, Хмельницький, Тернопіль, Луцьк, Івано-Франківськ, Львів, Харків, Дніпропетровськ, Запоріжжя, Полтава, Чернігів.

На круглих столах розглядаються найважливіші питання ринку нерухомості України: навчання, підвищення кваліфікації і сертифікація учасників ринку, поняття і складові якісної ріелторської послуги в цілому, необхідність правового регулювання ріелторської діяльності, стан ринку нерухомості на даний період.

Спрямованість заходів на регіони України дозволяє фахівцям організації провести докладне аналітичне дослідження стану ринку нерухомості України, результати якого будуть розміщують в щорічному аналітичному виданні Спілки фахівців «Огляд ринку нерухомості України».
Спілка фахівців з нерухомого майна України є засновником і організатором проведення Всеукраїнського конкурсу «Професійне визнання», який проводиться серед провідних фахівців ринку нерухомості України і Національного топ-рейтинга «Краща ріелторська компанія України», учасниками якого є ріелторські компанії України. Данні заходи проводяться щорічно.

Спілка фахівців з нерухомого майна України готова до діалогу і співпраці з людьми і організаціями, які розділяють наше прагнення працювати цивілізовано; діє на підставах добровільності і рівноправ’я своїх членів, самоврядування, законності і гласності, відповідно до Конституції України, чинного законодавства і Статуту організації.